TRANS-MAKER GLOBAL LOGISTICS PROVIDERbenefits


Competitive Pricing
 

เราไม่เพียงแต่มีความสัมพันธ์อันดีเป็นอย่างยิ่งกับบริษัทขนส่งชั้นนำในระดับโลก แต่เรายังเป็นสมาชิกของ World Cargo Alliance (WCA) ซึ่งมีเครือข่ายทั่วโลกมากกว่า 650 แห่ง ใน 320 เมือง มากกว่า 110 ประเทศทั่วโลก ดังนั้น ท่านจึงสามารถมั่นใจได้ว่า ค่าขนส่งและค่าบริการอื่น ๆ ในระบบ Logistics ของเราสามารถแข่งขันได้อย่างแน่นอน

Your Reliable Partner
 

เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ให้บริการในธุรกิจLogistics แบบครบวงจร เราบริหารงานในฐานะที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจของลูกค้า เพื่อร่วมกันพัฒนาและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน พนักงานของเราทุกคน ได้รับการอบรมและมีประสบการณ์กับงานที่เกี่ยวข้อง เรามีการประเมินผลงานและพัฒนาพนักงานอยู่ตลอดเวลา เพื่อทำงานให้มากกว่าความคาดหวังของลูกค้า

Integrated Solutions
 

ในการบริหารงานในธุรกิจ Logistics นั้น เสถียรภาพและความปลอดภัย เป็นหัวใจสำคัญที่สุด ด้วยเหตุนี้ เราจึงได้วางระบบคอมพิวเตอร์ด้วย Hardware ที่ทันสมัย และ Software ที่เชื่อถือได้มาบริหารงานทั้งระบบของเรา ด้วยการผสมผสานระหว่าง Progress Transportation Solution Program, ADSL High Speed Internet และ Software ที่ได้พัฒนาขึ้นมาเอง โดยเริ่มทำงานตั้งแต่ Sales Call Report, Quotation, Booking, B/L, Invoice ไปจนถึง Accounting นอกจากนี้ เรายังมีระบบ Pricing เพื่อบริหารค่าระวางสินค้าเพื่อให้ลูกค้าได้ต้นทุนที่ดีที่สุด